loader image

Formularz rekrutacyjnyDane osobowe ucznia


Wpisz 11 cyfr swojego numeru PESEL
//


Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych


Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź.Nauka języków obcych w Zespole Szkół Komunikacji


Każdy uczeń Zespołu Szkół Komunikacji kontynuuje naukę języka angielskiego po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
Wybierz na powyższej liście - kolejność wyboru według preferencji (1 - najbardziej, 3 - najmniej)

*Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego (grupy międzyoddziałowe).
Utworzone zostaną dwie grupy czternastoosobowe. Do grup zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu poziomującego z języka niemieckiego i zadeklarowały chęć nauki języka niemieckiego zawodowego w grupie przygotowującej się do zdawania certyfikatu DSD1Pro.
* Uczeń podejmuje naukę języka niemieckiego, gdy nie zostaną utworzone grupy języków wskazanych przez ucznia na powyższej liście preferencji.

Dodatkowe informacje


  1. Spotkania z wychowawcami uczniów klas pierwszych odbędą się 27 sierpnia 2021 r.
  2.  Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami.

Dodatkowe informacje od rodziców / opiekunów prawnych


UWAGA!

Wysłanie powyższego formularza oznacza przyjęcie do wiadomości powyższych informacji.
Sprawdź wszystko przed wysłaniem! Po wysyłaniu formularza nie będzie możliwa jego edycja!


Na podane adresy e-mail opiekuna oraz kandydata otrzymasz email potwierdzający wypełnienie kwestionariusza z plikiem PDF, który należy wydrukować i podpisać przez kandydata i opiekuna prawnego, a następnie dostarczyć do szkoły fizycznie bądź elektronicznie.