loader image

Formularz rekrutacyjny

Wpisz 11 cyfr swojego numeru PESEL


Dane osobowe kandydata


//


Dane osobowe opiekuna prawnego
Wybór języka obcego


Każdy uczeń w Zespole Szkół Komunikacji uczy się języka angielskiego jako pierwszego.
Wybierz na powyższej liście - kolejność wyboru według preferencji (1 - najbardziej, 3 - najmniej)
* Uczeń podejmuje naukę języka niemieckiego, gdy nie zostaną utworzone grupy języków wskazanych przez ucznia na powyższej liście preferencji.

Dodatkowe informacje - testy językowe do klasy dwujęzycznejSprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego, do klasy dwujęzycznej odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00.
Drugi termin wyznaczony jest na 27 lipca 2020 r.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych - RODO (kliknij tutaj).

UWAGA!

Wysłanie powyższego formularza oznacza przyjęcie do wiadomości powyższych informacji.
Sprawdź wszystko przed wysłaniem! Po wysyłaniu formularza nie będzie możliwa jego edycja!


Na podane adresy e-mail opiekuna oraz kandydata otrzymasz email potwierdzający wypełnienie kwestionariusza z plikiem PDF, który należy wydrukować i podpisać przez kandydata i opiekuna prawnego, a następnie dostarczyć do szkoły fizycznie bądź elektronicznie.