loader image

Formularz rekrutacyjny

Wpisz 11 cyfr swojego numeru PESEL


Dane osobowe kandydata


//


Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych


Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedźNauka języków obcych w Zespole Szkół Komunikacji


Każdy uczeń Zespołu Szkół Komunikacji kontynuuje naukę języka angielskiego po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania.
Wybierz na powyższej liście - kolejność wyboru według preferencji (1 - najbardziej, 3 - najmniej)

*Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego (grupy międzyoddziałowe).
Utworzone zostaną dwie grupy czternastoosobowe. Do grup zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu poziomującego z języka niemieckiego i zadeklarowały chęć nauki języka niemieckiego zawodowego w grupie przygotowującej się do zdawania certyfikatu DSD1Pro.
* Uczeń podejmuje naukę języka niemieckiego, gdy nie zostaną utworzone grupy języków wskazanych przez ucznia na powyższej liście preferencji.

Dodatkowe informacje - testy językowe do klasy dwujęzycznej


Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 10 czerwca 2021, o godz. 14:00.
Drugi termin - 21 czerwca 2021, godz. 14:00 - kandydaci piszą test w II LO w Poznaniu niezależnie od tego, która szkoła znajduje się najwyżej na liście preferencji kandydata.
Termin w rekrutacji uzupełniającej - 09 sierpnia 2021, godz. 10:00 - kandydaci piszą test w szkole z oddziałami dwujęzycznymi znajdującej się najwyżej na liście preferencji kandydata.
​Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się 27 sierpnia 2021, na spotkaniach z wychowawcami.

Dodatkowe informacje od rodziców / opiekunów prawnych


UWAGA!

Wysłanie powyższego formularza oznacza przyjęcie do wiadomości powyższych informacji.
Sprawdź wszystko przed wysłaniem! Po wysyłaniu formularza nie będzie możliwa jego edycja!


Na podane adresy e-mail opiekuna oraz kandydata otrzymasz email potwierdzający wypełnienie kwestionariusza z plikiem PDF, który należy wydrukować i podpisać przez kandydata i opiekuna prawnego, a następnie dostarczyć do szkoły fizycznie bądź elektronicznie.

Skip to content